17 aug

Pomoc blížnemu

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Sv. Gregor Veľký vyrozprával túto príhodu. Istý mních, Martyrius, išiel navštíviť igumena blízkeho monastiera. Cestou natrafil na človeka, ktorý v bezvedomý ležal na kraji cesty. Martyrius, pohnutý súcitom, zabalil ho do svojho plášťa, vyložil na chrbát a vykročil k monastieru. Keď ich zbadal igumen monastiera, zakričal na mníchov: „Ponáhľajte sa! Otvorte bránu! Prichádza Martyrius a nesie nášho Pána!“