Pozvanie

17 aug

Hradný pán chystal veľkú slávnosť, na ktorú pozval všetkých obyvateľov podhradia. Hoci mal plné pivnice vína, bál sa, že neuhasí veľký smäd všetkých pozvaných. A tak požiadal o pomoc. „Do stredu nádvoria, kde bude hostina, umiestnime veľký sud. Každý nech prinesie toľko vína, koľko môže, a vyleje ho do suda. Odtiaľ sa bude naberať, a tak bude dosť pre všetkých.“ Jeden dedinčan si zaobstaral krčah, naplnil ho vodou a vybral sa na hrad. Myslel si: „Krčah vody sa v tom sude vína ľahko stratí. Nik si to ani nevšimne.“ Keď prišiel na slávnosť, vylial svoj krčah do suda a sadol si za stôl. Keď sa začalo naberať víno, namiesto vína tiekla zo suda voda. Všetci rozmýšľali rovnako. A každý priniesol vodu. Keď nie sme spokojní so svetom, je to preto, že mnoho ľudí prináša vodu. A trpí tým celé stvorenie.

Please follow and like us:
Počet videní: : 67