20 júl

Sv. Filip Neri

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Sv. Filip Neri a po ňom anjelský učiteľ sv. Tomáš Akvinský, na otázku, odkiaľ berie všetky tie vedomosti napísané vo svojich knihách, ukázal na kríž a povedal: „Toto je moja kniha. Pred ním som študoval v hlbokom rozjímaní!“