15. november – Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstneho obdobia k sviatku Narodenia Ježiša Krista. Svätý mučeník Demeter z Trácie.

15 nov

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Meno Habib má aramejský pôvod a znamená „milovaný“. Pôvod a význam mien Gurias a Samónas ostáva neznámy. Gurias a Samónas boli dvaja mladí askéti z Edessy. Na príkaz atiochijského miestodržiteľa Musonia, ktorý v Edesse viedol procesy proti kresťanom, ich 15. novembra 306 popravili. Hoci ich spisy neboli uchránené od ďalších úprav, historicita ich mučeníctva je zaručená Efremom Sýrskym a sýrskym martyrológiom. Diakona a mučeníka Habiba zatkli podľa legendami opradenej správy s jeho spoločníkmi Guriasom a Samónom nie počas Diokleciánovho prenasledovania v roku 306, ale až o 14 rokov neskôr za cisára Licínia. Sám vraj v Edesse u miestodržiteľa Lysania dobrovoľne vyznal svoju vieru, za čo ho následne za živa upálili. Nad jeho hrobom neskôr postavili chrám.

Svätý mučeník Demeter z Trácie

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „patriaci bohyni úrody Deméter“. Mučeník Demeter trpel za Krista v obci Daodus v Trácii. Na príkaz miestodržiteľa Pomplia ho kruto mučili a napokon sťali. Svätý mučeník Demeter z Trácie zomrel okolo roku 307.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 36