03. júl – Svätý mučeník Hyacint. Svätý Anatol, konštantínopolský patriarcha.

3 júl

Svätý mučeník Hyacint

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a je odvodený od kvetiny Hyacint. Hyacint je mučeníkom z kapadóckej Cézarey. Patril medzi služobníctvo na dvore cisára Trajána a zvykne preto nosiť prívlastok Cubicularius – komorník. Keď sa rozšírilo, že je kresťanom, začali mu núkať jedlo obetované pohanským božstvám. Hyacint jedlá odmietol a verejne priznal, že je kresťanom. Preto ho uväznili, odopierali potravu a núkali iba obetné jedlo. Po 40 dňoch Hyacint zomrel. Podľa kardinála Barónia, Hyacint zomrel v roku 108. Rímske martyrológium svedčí o úcte k nemu aj na západe. Hyacinta spomína dnes 3. júla.

Svätý Anatol konštantinopolský patriarcha

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „východ slnka“. Konštantínopolský patriarcha Anatol (449-458) pochádzal z Alexandrie. Jeho učiteľom bol Cyril Alexandrijský, ktorý ho vysvätil za diakona a ustanovil za svojho vyslanca v Konštantínopole. Vďaka úsiliu Dioskura a ministra Chrysapia sa stal konštantínopolským biskupom. Pápežovi Levovi I. sa voľba zdala pochybná a nového biskupa požiadal, aby zložil rozsiahle vyznanie viery. Na koncile v Chalcedóne sa postavil proti svojmu niekdajšiemu stúpencovi Dioskurovi, a tak Dioskura odsúdili. Anatol neskôr využil 28. kánon koncilu, ktorý mu dal privilégiá patriarchu a zasahoval dokonca v antiochijskom patriarcháte. Na rozdiel od pápeža Leva I. sa však musel podriadiť. No pri záležitostiach v Egypte hral dvojitú hru. Svätý Anatol, konštantínopolský patriarcha , zomrel 3. júla 458.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL a LThK spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34