5. Hlas

3 okt

Tropár

Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Kondák

Do podsvetia si zostúpil, Spasiteľ. – Ako všemohúci si rozbil brány pekla – a zosnulých spolu so sebou si vzkriesil ako ich Stvoriteľ. – Navždy si zlomil osteň smrti – a zbavil si kliatby Adama. – Pre tvoju lásku všetci k tebe voláme: – „Spas nás všetkých, Pane.“

Bohorodičník

Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.

Prokimen

Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.

Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Aleluja

Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34