Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Giraltovce

27 mar

22. 03. 2017 – o. Vojtech Lakomý – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa v stredu 22. marca 2017 stala už tretí raz po sebe miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A a B kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec – o. Š. Pacák, protopresbyter a o. D. Chapčák, z Cerniny o. F. Kuzmiak, zo Šarišského Štiavnika o. F. Barkóci a o. M. Klimkovský a domácej základnej školy o. V. Lakomý na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 14 družstiev presunulo do tried, kde prebiehala súťaž. Prvé miesta v I. A kategórii získala domáca ZŠ v Okrúhlom a v B kategórii Súkromná ZŠ v Giraltovciach. Ešte pred obedom boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Úprimné Pán Boh zaplať patrí p. riaditeľke B. Štofovej, kňazom dekanátu a žiačkam, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnako úspešné výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 43