Christos raždajetsja!

17 júl

24. 12. 2011 – DKÚ PA – Všetkým našim kňazom, katechétom a tým, ktorí pracujú na poli školskej či farskej katechézy prejeme, aby táto radostná udalosť, že Kristus sa rodí otvorila naše srdcia, aby Boh sa mohol narodiť  v nás.

Metodický pokyn k BS a BO 2011/2012

17 júl

20. 12. 2011 – DKÚ PA – Metodický pokyn k BS a BO nájdete tu. Vzorové úlohy Vám budú zaslané na emailové adresy uvedené v prihláške začiatkom januára 2012. V prípade nedoručenia si ich vyžiadajte na DKÚ.

4000 návštev na stránke

17 júl

14. 12. 2011 – DKÚ PA – Stihli sme to v predstihu. Včera 13. 12. 2011 asi okolo 15,00 h sme privítali 4000-cého návštevníka na stránke.