Evanjelium podľa Lukáša v symboloch

5 sep

26. 08. 2013 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spoluprváci s Mgr. Darina Petríkovou, PhD. ponúka Evanjelium podľa Lukáša v symboloch ako pomôcku pre handicapované deti rôzneho druhu a stupňa postihnutia, deti s poruchami čítania a … Read More »