17. január – Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Náš prepod. otec Anton Nový. Svätý cisár Teodózius Veľký. Svätý Achilles Vyznávač.

17 jan

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký Jeho meno má latinský pôvod a znamená „popredný“. Anton Veľký je významným zástupcom egyptských pustovníkov. Narodil sa v roku 251 v Kome v blízkosti Téb, dnešnom Qiman el Arus v Egypte, ako syn bohatého kresťanského … Read More »

16. január – Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos. Svätý mučeník Danax Čtec.

16 jan

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra Tento sviatok sa vzťahuje na Petrovo oslobodenie z väzenia v Jeruzaleme ako ho opisuje dvanásta kapitola Skutkov apoštolov. Zanechané reťaze podľa legendy priniesli z Jeruzalemskej púte Eudoxia II. Licínia, dcéra východorímskeho cisára … Read More »