14. január – Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos

14 jan

Svätá apoštolom rovná Nina, osvietiteľka Gruzínska Jej meno je skrátenou formou jej pôvodného mena Christiana, ktoré je latinského pôvodu a znamená „kresťanka“. Dnešná svätica žila za čias Konštantína Veľkého (306-337) ako vojnová zajatkyňa pri Iberoch v Gruzínsku. Prostredníctvom vyučovania, zázrakov a … Read More »

10. január – Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi. Svätá Teosebia Diakonisa, sestra svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského

10 jan

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup Jeho meno je gréckeho pôvodu a znamená „bdelý“. Narodil sa po roku 330 v Cézarei. Gregor bol mladším bratom svätého Bazila Veľkého. Svoje vzdelanie získal na pohanských rétorických školách a u svojho brata. Gregor bol … Read More »

06. január – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Makarios Atoský.

6 jan

Sviatok Bohozjavenia Pána nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Bohozjavenia Pána. Augustín vo 4. storočí napísal, že sviatok Bohozjavenia pochádza z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník, pre cirkev v Egypte dosvedčuje, že tento … Read More »

05. január – Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika

5 jan

Predvečer osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas V predvečer sviatku Bohozjavenia nám Gréckokatolícka cirkev pripomína svätých mučeníkov Teopempta a Teónasa. Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Teopempt znamená „Boh je veľkolepý“. Teónas znamená „Prezieravý“.Podľa životopisnej legendy, dnešní svätci zomreli v … Read More »