Eugraf, mučeník

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 10. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf SYNAXÁR : Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermogenés znamená „pevného rodu“ a Eugraf znamená „dobrý pisár“, význam mena Ménas ostáva neznámy. Dnešných svätcov spomínajú rôzne martyrológiá ako … Read More »

Hermogénes, mučeník

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 10. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf SYNAXÁR : Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermogenés znamená „pevného rodu“ a Eugraf znamená „dobrý pisár“, význam mena Ménas ostáva neznámy. Dnešných svätcov spomínajú rôzne martyrológiá ako … Read More »

Ménas, mučeník

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 10. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf SYNAXÁR : Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermogenés znamená „pevného rodu“ a Eugraf znamená „dobrý pisár“, význam mena Ménas ostáva neznámy. Dnešných svätcov spomínajú rôzne martyrológiá ako … Read More »

Patapios, prepodobný

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 08. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Náš prepodobný otec Patapios   SYNAXÁR : Jeho meno má grécky pôvod a neznámy význam. Patapios je pustovníkom z Konštantínopolu, či, podľa iných zdrojov, z egyptských Téb. Mal sa dožiť vysokého veku. Patapios vynikal … Read More »

Ambróz, milánsky biskup

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 07. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup   SYNAXÁR : Sv. Ambróz patrí medzi štyroch veľkých západných učiteľov Cirkvi spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým. Narodil sa okolo roku 339 v Trevíri (Trier, … Read More »

Anna, matka proroka Samuela

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 08. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätá prorokyňa Anna, matka proroka Samuela   SYNAXÁR: Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „milá“. Dnešná svätica patrí k postavám Starého zákona. Jej príbeh je opísaný v prvej knihe Samuelovej. Anna bola jednou … Read More »

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 08. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou   SYNAXÁR: V dnešný deň Gréckokatolícka cirkev spoločne s Rímskokatolíckou slávia sviatok počatia Presvätej Bohorodičky. Deväť mesiacov pred Narodením Panny Márie cirkev slávi jej počatie. Vo východných cirkvách sa … Read More »

Atenodor z Mezopotámie

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 07. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätý Atenodor z Mezopotámie   SYNAXÁR: Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Aténin dar“. Atenodor je mučeník z Mezopotámie z čias Diokleciánovho prenasledovania. Ako o ňom píše životopisná legenda, chceli ho po krutom … Read More »

Teofil, antiochijský biskup

25 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 06. DECEMBER CELÝ NÁZOV : Svätý Teofil, antiochijský biskup   SYNAXÁR: Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Bohu milý“. Grécky cirkevný spisovateľ Teofil žil v období 2. storočia. Na základe skromných bibliografických údajov sa dozvedáme, že sa narodil … Read More »