Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2008/2009

26 jún

22. 05. 2009 – DKÚ PA – V dňoch 12. až 14. 5. 2009 sa uskutočnilo na Donovaloch celoslovenské kolo 8. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstvá diecéznych kôl zo všetkých diecéz Slovenska. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže je zameraný na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tohto roku sa súťažilo z knihy Tobiáš, Judit, Ester a Prvého Petrovho listu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, pre žiakov druhého stupňa základných škôl (13. 5. 2009) a pre žiakov stredných škôl (14. 5. 2009). Súťaž mala triedne, školské, obvodné a diecézne kolá.
Vyhlasovateľmi súťaže sú Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a MŠ SR. Celoslovenské kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS.
Popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program (prehliadka pútnického miesta Staré hory a katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici). Potom bola sv. omša, ktorú mal Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Druhý deň mal sv. omšu Mons. ThDr. Ján Krajčík, farár a správca katedrály. Večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti z prípravy na BO. Mnohí zo súťažiacich sa pravidelne stretávali. Počas súťaže sa niesla myšlienka, že už stretnutie so Sv. písmom každého účastníka obohatilo.
V súťaži preukázali žiaci svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol Doc. BiblLic. František Trstenský prednášajúci na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule Teologickej fakulty KU v Košiciach, ThDr. Blažej Štrba, prednášajúci na Teologickom inštitúte v Nitre, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodička DKÚ z Košickej eparchie, Mgr. Daniela Balážová, metodička DKÚ z Nitrianskej diecézy, Mgr. Agáta Moňoková, metodička z Košickej arcidiecézy (pre SŠ). Moderátorom súťaže bol dp. A. Šottník zo Šale, z Trnavskej arcidiecézy.
V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy, na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ v Banke z Trnavskej arcidiecézy. Na treťom mieste sa umiestnila Spojená katolícka škola, Nitra.
V druhej kategórii zvíťazilo Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove z Prešovskej archieparchie, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zo Spišskej diecézy a na treťom mieste skončilo Gymnázium A. Škrábika v Rajci zo Žilinskej diecézy. Ceny odovzdal predseda poroty F. Trstenský a generálny vikár banskobystrickej diecézy ThDr. Marián Bublinec.
V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách a ceny poroty zo 112 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené v Spišskej Kapituly 11. 6. 2008. Výtvarné spracovanie obrazov bolo veľmi zaujímavé, pútavé a oslovilo prítomných.
Ak chcete vedieť viac o Biblickej olympiáde, dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.

Please follow and like us:
Počet videní: : 41