Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia v ateizovanej spoločnosti, Prešov 10 – 12. 4. 1997

12 apr

1997 04. 10. - 12.Prednášky, ktoré odzneli 10. – 12. 4. 1997 na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. (Nepredajný)

Please follow and like us:
Počet videní: : 55