29 aug

O poslušnosti II.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Ako sa máme vzájomne poslúchať? Tak ako otroci pánov podľa slov Pána: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mk 10, 43). K týmto slovám Kristus dodáva ešte presvedčivejšie: „Lebo ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale aby slúžil“ (Mk 10, 45). Treba sa nám prispôsobiť k slovám Apoštola: „…navzájom si slúžte v láske!“ (Gal 5, 13).