O rozdielnych rodinách

20 júl

Profesor Klemens Tilmann rozpráva, že v indickej alebo japonskej mnohočlennej rodine je celkom samozrejmé, že domáca pani uprostred veľkej roboty poprosí ostatných členov rodiny, aby jej dovolili na chvíľu vzdialiť sa do osobitnej izby, aby mohla asi desať minút meditovať. Zatiaľ ju v práci zastúpia ostatní, lebo vedia, že ona má praľudské právo na chvíľu ticha, na chvíľu samoty, na chvíľu meditácie. Potom oživená a posilnená vráti sa do svojej práce a koná ju s väčšou oddanosťou a láskou a nie je vôbec nervózna pri práci, lebo sa stretla sama so sebou a so svojím Pánom Bohom. Alebo keď ide japonská rodina na výlet, na chvíľu otec prevezme starosť o deti a dá matke znamenie, že sa môže vzdialiť. Deťom povie: „Matka sa ide trochu pomodliť. A keď sa vráti, potom zasa otec odíde asi na desať minút do samoty meditovať.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34