O sile apoštolov

29 aug

Čo znamenajú slová: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení“ (2 Kor 4, 8)? Apoštol prejavuje silné presvedčenie svoje nádeje v Boha v protiklade k ľudskému rozpoloženiu, kladie každé slovo na toto miesto. Ohľadne ľudského rozpoloženia hovorí: „Zo všetkých strán nás sužujú“, ale ohľadne nádeje v Boha dodáva: „ale nie sme stiesnení“. Ďalej znova ohľadne ľudského zmýšľania: „Sme bezradní“ a čo sa týka nádeje v Boha „… ale nepoddávame sa“ a Takto hovorí ďalej. Podobné slová nájdeme na inom mieste: „…akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí“ (2 Kor 6, 9-10).

Please follow and like us:
Počet videní: : 30