O snahe páčiť sa ľuďom

29 aug

Či sa dopúšťa hriechu a akú náruživosť prezrádza ten, kto drahším odevom opovrhne a vyberie si podľa svojej vôle horší odev alebo obuv? Myslím, že márnej sláve slúži ten, čo niečo robí alebo hovorí pre nestálu slávu sveta alebo pre ľudí, ktorí sa na neho pozerajú, alebo ho počúvajú. Ľuďom slúži, aby sa im páčil ten, kto plní vôľu niekoho, aby si získal jeho uznanie, hoci by to, čo robí, bolo horké potupenie

Please follow and like us:
Počet videní: : 44