O tom, ktorý plní niečiu vôľu

29 aug

Koho spoločníkom je ten, kto plní niečiu vôľu? Keď veríme slovám Pána: „Každý, kto pácha hriech, je otrok“ (Jn 8, 34) a ďalším: „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca“ (Jn 8, 44), keď to veríme, že nielen za spoločníka, ale aj za pána a za otca prijíma toho, čie skutky koná, podľa slov Pána. To isté hovorí aj apoštol: „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť“ (Rim 6, 16).

Please follow and like us:
Počet videní: : 28