Žalm 150

20 júl

1 Aleluja.
Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe
2 Chváľte ho za jeho činy mohutné
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť
3 Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou
4 Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.
5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva:

Koniec Žaltára. Bohu sláva.

Please follow and like us:
Počet videní: : 30