13. júl – Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup.

13 júl

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Narodil sa v roku 725 pri meste Askalon. Po smrti svojich rodičov prišiel ako 10-ročný k svojmu ujovi Zachariášovi do mníšskej kolónie Mar Saba. Tiež sa tu stal mníchom a vystriedal mnohé kláštorné povolania. Ako 36-ročný sa utiahol do samoty pri Čiernom mori a venoval sa už len modlitbe a pokániu. Svätý Štefan Svätosávsky zomrel ako 69- ročný, 31. marca 794.

Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 32