7. Hlas

3 okt

Tropár

Svojím Krížom smrť si premohol – a lotrovi si daroval raj. – Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, – a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. – Svetu si preukázal – veľké milosrdenstvo.

Kondák

Smrť už nebude viac vládnuť človeku. – Lebo zostúpil Kristus a navždy zničil jej moc. – Spútal aj vládcu pekla. – Všetci proroci radostne volajú: – „Už prišiel Spasiteľ – a vyzval zosnulých vo viere: – Vstúpte do nového života!“

Bohorodičník

Dnes Svätý Duch svojím prstom v lone obdivuhodnej Anny – tvorí prečistý obraz Božej slávy. – Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: – najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. – My však so zbormi anjelov – s obdivom jej spievajme: – „Radostne plesaj, Mária, – lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. – Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, – jediná z celého ľudského pokolenia.“

Prokimen

Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom.

Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.

Aleluja

Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35