Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Sabinov

24 jún

8. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 6. marca 2006 sa na pôde Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnila Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Sabinov. Biblickej olympiády sa v 1. kategórii žiakov 5.–9. ročníka základných škôl zúčastnili žiaci Základnej školy v Lipanoch a Základnej školy v Ľutine. V Biblickej súťaži v A. kategórii žiakov 1.–2. ročníka základných škôl súťažili žiaci z farnosti Tichý Potok a Milpoš. V B. kategórii žiakov 3.–4. ročníka si zmerali vedomosti žiaci z farností Ľutina, Červená Voda, Tichý Potok a Milpoš. Na prvom mieste v Biblickej olympiáde sa umiestnilo súťažné družstvo zo Základnej školy v Lipanoch v zložení: Alžbeta Zorvanová, Michal Zorvan, Štefan Zorvan. Druhé miesto obsadili žiaci zo Základnej školy v Ľutine Alžbeta Čorňáková, Paula Čorňáková a Rastislav Porač. Víťazom zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Konečné umiestnenie súťažiacich v Biblickej súťaži bolo v jednotlivých kategóriách nasledovné: A. kategória – Prvé miesto obsadili reprezentanti farnosti Milpoš v zložení: Damián Čekan, Ivana Straková a Andrea Petrúšová. – Druhé miesto si zaslúžili reprezentanti farnosti Tichý Potok v zložení: Patrícia Kulpová, Natália Čaráková a Štefan Bilek. B. kategória – Prvé miesto patrilo súťažiacim z farnosti Červená Voda v zložení: Štefan Majiroš, Matúš Džačovský a Ivana Rabatínová. – Druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Tichý Potok v zložení: Slavomír Bilek, Anna Kulpová a Dávid Čarák. – Tretie miesto získali reprezentanti farnosti Ľutina v zložení: – Branislav Starinský, Michal Štefanov a Lukáš Hudák. Víťazom v oboch kategóriach a zároveň aj postupujúcim na eparchiálne kolo Biblickej súťaže v Prešove za protopresbyterat Sabinov zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40