Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie

24 jún

22. 8. 2006 – DKÚ PE – Dňa 21.08.2006 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie, potrebnej pre výučbu náboženskej výchovy/náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 39 katechétov z Prešovskej … Read More »

Prednáška pedagóga z USA

24 jún

24. 4. 2006 – DKÚ PE – Pondelok 24. apríla sa v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove uskutočnila prednáška o. protojereja Davida Petrasa, SEOD z Gréckokatolíckej pittsburgskej metropolie v USA,  na tému: Úloha liturgie v katechéze. Prednášajúci o. Dávid oboznámil poslucháčov  … Read More »

Duchovné cvičenia pre katechétov a mládež

24 jún

28. 3. 2006 – DKÚ PE – V dňoch 24. – 26. marca 2006 sa v Eparchiálnom pastoračnom centre v Juskovej Voli uskutočnili duchovné cvičenia pre katechétov a mládež. Začali sa spoločnou večerou, po ktorej exercitátor Don ThLic. Ing. Jozef … Read More »