Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie

24 jún

22. 8. 2006 – DKÚ PE – Dňa 21.08.2006 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie, potrebnej pre výučbu náboženskej výchovy/náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 39 katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bolo prezentovanie vyučovacej hodiny na nimi zvolenú tému. Väčšina žiadateľov má za sebou už niekoľkoročnú prax. Pre nových katechétov, ako aj pre novokňazov sa v poobedňajších hodinách konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s potrebnými náležitosťami týkajúcimi sa školskej katechézy. Všetkým vyprosujeme plnosť Božích milostí a dary Svätého Ducha v tejto neľahkej práci na budovaní Božieho kráľovstva.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35