BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce

1 júl
24. 03. 2015 – DKÚ PA – Živý Boh si opäť našiel cestu do detských a mládežníckych sŕdc prostredníctvom prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a BO. Súťaž sa konala na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev.
V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Michael Harvilko, Sára Gubová a Viktória Šantová zo ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach.
V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Sára Chripaková, Dominika Smetanková a Veronika Jasíková zo ZŠ v Čabinách.
V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Silvia Murdziková, Viktória Gubová a Samuel Lukačik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.
Na úvod všetkých prítomných privítal Mgr. o. Jozef Harvilko, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do skupín. Súťažilo sa v troch kategóriach.
Súťaž sa niesla v radostnom a pokojnom duchu, bez známok rivality či nepokoja. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere protopresbyter Mgr. o. Ján Blaško vyjadril veľkú radosť z toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu deti a mládež, ktorí radi čítajú Božie Slovo a chcú si v jeho poznaní zmerať sily. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli s radosťou a dobrým pocitom v srdci.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 26