BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

1 júl
24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa o 09:00 hod. v Šarišskom Jastrabí, v budove ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády.
Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore ThLic. Miroslava Šimka, PhD. vedúceho OKS a pani riaditeľky ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie pani Mgr. Jany Muchovej sa následne jednotlivé súťažiace družstvá rozdelili do jednotlivých súťažných skupín a pustili do súťaženia.
V BS kategórii A sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Údol / Patrik Pľučinský, Kristína Lešková, Vivien Sokolová /.
V BS kategórii B sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Orlov / Janka Kedová, Jozef Kopaňák, Júlia Žuravčíková /.
Na BO sa zúčastnili 2 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Patrik Plavnický , Natália Plavnická , Juraj Iľko /.
Na záver súťaže a olympiády boli vedúcim OKS Orlov vyhlásené výsledky a súťažiacim družstvám umiestnených na prvých troch miestach boli odovzdané diplomy. Víťazné družstvá postupujú na archieparchiálne kolá, ktoré sa uskutočnia 15.4.2015 a 16. 4. 2015 v Prešove.
Ďakujeme pánovi riaditeľovi DKÚ o. PaedDr. Petrovi Capovi za dobrú spoluprácu pri organizovaní BS a BO a pani riaditeľke ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí Mgr. Jane Muchovej za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu.
Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 32