V Prešove sa hovorilo o slobode a tolerancii

19 dec

Thlic. Peter Jakub  – Dnešným odborným seminárom s názvom Rozdielnosť muža a ženy, ktorý v priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže /NIVAM/ v Prešove  pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy sa uzavrel blok odborného vzdelávanie v tomto kalendárnom roku. Odborný lektor seminára ThLic. … Read More »

Žiaci a študenti navštevujúci Katolícke náboženstvo – východný obrad

12 dec

DKÚ PA – Na základe osobných dotazníkov, ktoré vypĺňajú kňazi v pastorácií a katechéti začiatkom školského roka, Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie vytvára štatistické údaje za daný školský rok. Počet katechizovaných žiakov a študentov na hodinách náboženstva/náboženskej výchovy nájdete tu. 

CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA – „POĎ VON!“

27 okt

V novembri očakávajte udalosť, ktorú si nemôžete nechať ujsť.

Je ňou CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA s názvom „POĎ VON!“

Konferencia je zameraná na kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete. Miestom konania konferencie je Hotel SATEL v Poprade.

Môžete sa tešiť na podnetné prednášky od inšpiratívnych rečníkov. Konferencia ponúka priestor pre  aktuálne témy, nové myšlienky a spôsoby ako oživiť a odovzdávať vieru. Účastníci nájdu priestor na diskusie, zdieľanie skúseností a praktické tipy pre prácu na poli katechézy. Bude to vynikajúca príležitosť spoznať nových ľudí a budovať sieť kontaktov.

Pozvanie prijali a ako rečníci a lektori sa predstavia Dr. Petroc  Willey (USA), Bobette Huzovic (USA), o. biskupi Marek Forgáč a František Trstenský, doc. Tibor Reimer, doc. Branislav Kľuska, Marián Kolník, o. Martin Mekel, Renáta Ocilková a mnohí ďalší. Záštitu nad podujatím prevzal o. arcibiskup Bernard Bober.

Detailnejšie informácie o programe nájdete na stránke www.kpkc.sk.

Pozvánka na odborný seminár

21 aug

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVAM pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár  Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2023/2024, ktorý sa uskutoční dňa 19. septembra  2023 v priestoroch NIVAM Prešov. Odborným lektorom seminára je prof. … Read More »