Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne/krajské kolo BS a BO 2023/2024

26 mar

DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, … Read More »

Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce 2024

23 mar

Matúš Verba – Dňa 21.3.2024 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 22  žiakov v ôsmich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

23 mar

Marek Saraka – Základná škola v Hanušovciach nad Topľou sa vo štvrtok 21. marca 2024 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe súťažiaci predviedli svoje poznatky zo Svätého Písma. Vyhodnotenie: Biblická súťaž, kategória B: … Read More »

Biblická súťaž a Biblická olympiáda v dekanáte Hrabské 2024

23 mar

Martin Kozej – Dňa 21.03.2024 sa v zasadačke Kultúrneho domu v Gerlachove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády dekanátu Hrabské. V troch kategóriách súťažili deti a mladí z Gerlachova, Malcova, Sveržova a Kružlova, za účasti o. dekana Michala Kuruca, o. Martina Tokára, o. Rastislava Daňa, o. … Read More »

Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach

23 mar

Vladislav Petrík – Božie Slovo je živé a aktuálne v každom čase, a aj v dnešnej dobe má čo človeku povedať. Preto sme sa dnes 21.3.2024 stretli s mladými nadšencami v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach kde sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Do … Read More »

BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

22 mar

Ľubomír Karaffa – Dňa 21. marca 2024 sa na ZŠ v Šarišskom Jastrabí uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Malý Lipník  v kategórii B: Farnosť Vislanka  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Plavnica.  … Read More »