Metropolitné kolo BS 2009/2010

26 jún
14. 05. 2010 – DKÚ PA – „A Pán odpovedal: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky.“ (Sdc 1,2)
„Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“ (Dan 3, 45)
Biblická súťaž (BS) pre žiakov prvého stupňa ZŠ, ktorá je organizovaná v rámci Gréckotolíckej cirkvi, sa niesla v znamení Skutkov apoštolov pre B. kategóriu (3. a 4. ročník ZŠ) a biblického učiva predmetu NV/N pre A. kategóriu (1. a 2. ročník ZŠ). Ani náročnosť Skutkov apoštolov a nový biblický obsah učiva 1. a 2. ročníka neodradili deti od súťaže a záujmu o Božie slovo.

Juskova Voľa aj v tomto školskom roku privítala víťazov archi/eprachiálnych kôl BS, ktorí sa v prostredí mládežnického centra Bárka zišli 11. – 12. 5. 2010 na metropolitnom kole tejto súťaže. Toto milé stretnutie sa začalo svätou liturgiou, ktorú slávil metropolita vladyka Ján Babjak, SJ. Večerný program začal aktivitou „Družstvo zabáva družstvo“, v ktorom si jednotlivé súťažné družstvá pripravili krátky zábavný program pre ostatných účastníkov. Druhá časť večera sa niesla v znamení biblického karnevalu. Zaujímané masky biblických postáv boli v rôznych kategóriách ocenené diplomom a potleskom.

Samotná súťaž v biblických vedomostiach sa konala nasledujúci deň. Súťažné družstvá oboch kategórií si zmerali sily v 5 kolách, ktoré pod dohľadom poroty rozhodli o umiestnení. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie diplomov cien sa uskutočnilo za účasti vladyku Milana.

Výsledky metropolitného kola:


A. kategória
1. miesto: ZŠ Komenského, St. Ľubovňa
2. Farnosť Šarišský Štiavnik
3. CZŠ sv. Egídia, Bardejov a CZŠ sv. Gorazda, Košice
4. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
5. I. ZŠ Komenského 6, Sobrance
 
B. kategória
 
1. miesto: ZŠ Študentská, Snina
2. Farnosť Sečovská Polianka
3. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
4. ZŠ s MŠ Helcmanovce
5. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
6. ZŠ s MŠ Habura
Please follow and like us:
Počet videní: : 34