Ocenenie mladých za štúdium a vedomosti zo sv. Písma

26 mar

dsc_000426. 03. 2018 – Marián Feckanič – Tak ako každoročne, aj tento rok sa v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2018 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 75 súťažiacich.

Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:
A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. ZŠ Okružná – Šimon Sučko, Rút Gumanová, Katarína Sučková
2. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Jana Šarišská, Sarah Pavlišinovičová, Teodor Lach
3. Farnosť Prešov – Sekčov – Ján Harvilko, Filip Čakurda, Lukáš Kecer

B. kategória  (3. a 4. ročník ZŠ)
1. Farnosť Okružná – Veronika Feckaničová, Anna Zelinková, Nikolas Anderko
2. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Sára Sádecká, Eleonóra Matilda Albini, Natália Kroláková
3. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Dominika Kráľovská, Martina Muličáková, Anna Tirpáková

1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. ZŠ s MŠ Kapušany – Anton Kažimír, Alžbeta Kažimírová, Tobiáš Galajda
2. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – Alexandra Kandrová, Soňa Krenická, Ondrej Krenický
3. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Anastasia Pasok, Veronika Pejková, Monika Kordiaková

2. kategória (SŠ)
1. SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Marianna Tarbajová, Viktória Gubová, Lukáš Koscelník
2. Gymnázium T. Ševčenka, Prešov – Zuzana Kačmárová, Sofiia Shcherbina, Soňa Vašková
3. Gymnázium P.P.Gojdiča, Prešov – Bernadeta Romanová, Ráchel Hromjaková, Ema Pavlovská

Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Rastislav Baka a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16) a krížik z olivového dreva na šnúrke.

 Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom a dal im drobnú pozornosť za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 58