Odborný seminár v Prešove

28 okt

DKU PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pripravil dňa 26. 10. 2022 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2022/2023.

Ako je už zvykom, prvý seminár v novom školskom roku začína spoločnou modlitbou – svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke bl. biskupa Gojdiča Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove slávil vladyka Peter, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie spolu s Mons. prof. ThDr. Petrom Šturákom, PhD dekanom fakulty, doc. ThDr. Petrom Tirpákom, PhD prodekanom fakulty a PaedDr. Petrom Capom, riaditeľom DKÚ PA.

V priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže /NIVAM/ bývalé MPC pokračovala pracovná časť stretnutia. prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. predstavil biblické knihy, ktoré sú predmetom tohtoročného ročníka biblickej súťaže a biblickej olympiády. Ide o Starozákonné knihy: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Novozákonná kniha: Prvý Petrov list. Spoločnou témou pre uvedené knihy je: Odvaha a dôvera v Boha, interpretácia stanovených kníh a osôb, alebo aj vzorové typy situácii pre každodenný život.

Odborný seminár bol ukončený spoločnou návštevou expozície  Biblia – kniha kníh, ktorá ukazuje ako Biblia vznikala a vyvíjala sa až do súčasnej doby. Táto expozícia je inštalovaná na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty v dňoch 24 – 29. októbra 2022.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 100