Šesť hriechov proti Svätému Duchu

3 okt

1. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
2. Mať zatvrdlivé srdce proti spasiteľnému napomínaniu.
3. Opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo.
4. Zúfať nad Božím milosrdenstvom.
5. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

Please follow and like us:
Počet videní: : 22