Služba za lásku a odstránenie nenávisti

3 okt

Tropár, 2. hlas

Kriste, ty si svojich apoštolov spojil putom lás­ky. – Aj nás verných pripútaj k sebe láskou, – aby sme mali zaľúbenie v tvojich prikázaniach – a s po­mocou teba i Bohorodičky, – aby sme sa navzájom vrúcne milovali – a poklesky si odpúšťali.

Kondák, 5. hlas

Kriste Bože, náš dobrodinec, – svojou láskou zapáľ naše srdcia. – Svetlom svojej dobroty rozptýľ temravy hnevu, pýchy a závisti, – lebo poškvrňujú našu dušu.– Naplň nás úctou k našim blížnym, – lebo si dobrý a všetkých miluješ.

Bohorodičník, 5. hlas

Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Nepres­taň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.

Prokimen, 7. hlas

Milujem ťa, Pane, moja sila. – Pán je moja opora a moje útočište.

Verš: Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Milujte Pána, všetci jeho svätí.

Verš: Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.

Pričasten

„Nové prikázanie vám dávam, – aby ste sa milo­vali, ako som vás ja miloval“, – povedal Pán. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 24