Služba za pomoc Svätého Ducha

3 okt

Tropár, 2. hlas

Stvoriteľ všetkých vecí, – ty svojou múdrosťou riadiš vesmír. – Preto požehnaj dielo, ktoré k tvo­jej cti začíname. – Chráň nás od každého nešťas­tia, lebo ty jediný si všemohúci – a nás dokonale miluješ.

Kondák, 6. hlas

Všemohúci Bože, rýchle prichádzaš na pomoc a veľmi pomáhaš. – Aj nám teraz prispej svojou milosťou, – posilni nás svojím požehnaním, – aby sme s pomocou Svätého Ducha úspešne dokončili svoje dielo, – lebo ako silný Boh všetko môžeš.

Bohorodičník, 6. hlas

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hra­diteľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen, 4. hlas

Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Bo­ha. – Upevňuj dielo našich rúk.

Verš: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojím služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.

Verš: Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži.

Pričasten

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, – za čím túži tvoje srdce. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 21