V Prešove sa konalo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2018/2019

11 apr

DKÚ PA – V dňoch 8., 10. a 11. 4. 2019 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 21. ročník BS a 18. ročník BO.

     V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice prvý súťažný deň otvoril protosynkel Prešovskej archieparchie o. Ľubomír Petrík a zvyšné dva oba súťažné dni  kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove o. Peter Lach Molebenom k presvätej Bohorodičke. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 6. a 7. 5. 2019. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Žilinskej diecéze, Oščadnici.

     Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.

     Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku sú to Prvá kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 5 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.

     BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev na Slovensku cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 14 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.

     BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Žilinská diecéza. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3 200 mladých ľudí.

Výsledky:

 1. A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
 2. B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/
 3. 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/
 4. 2. kategória SŠ

Fotogaléria:

8. 4. 2019 – BO – 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ a 2. kategória SŠ
10. 4. 2019 – BS – A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
11.  4. 2019 – BS – B. kategória / 3. a 4. ročník ZŠ/

Scénky:

8. 4. 2019 – BO – 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ – družstvá sú zoradené ako si vyžrebovali poradie

 1. Protopresbyterát Medzilaborce – ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad laborcom
 2. Protopresbyterát Hrabské – ZŠ Kružlov
 3. Protopresbyterát Humenné – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
 4. Protopresbyterát Hanušovce nad Topľou – ZŠ Hanušovce nad Topľou
 5. Protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
 6. Protopresbyterát Prešov – CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov
 7. Protopresbyterát Bardejov – CSŠ Bardejov
 8. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto – ZŠ Sídl. II. Vranov nad Topľou
 9. Protopresbyterát Snina – ZŠ s MŠ Ulič
 10. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – Čemerné – ZŠ Sečovská Polianka
 11. Protopresbyterát Poprad – ZŠ Nižné Repaše
 12. Protopresbyterát Giraltovce – SZŠ Giraltovce
 13. Protopresbyterát Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník
 14. Protopresbyterát Stropkov – ZŠ s MŠ Bukovce

 

8. 4. 2019 – BO – 2. kategória /SŠ/ – družstvá sú zoradené ako si vyžrebovali poradie

 1. Protopresbyterát Sabinov – Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
 2. Protopresbyterát Humenné – Gymnázium sv. J. Zlatoústeho Humenné
 3. Protopresbyterát Bardejov – Gymnázium L. Stockella Bardejov
 4. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto – Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou
 5. Protopresbyterát Prešov – Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov

Autor videi: Martin Dlužanin

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 45