Za odmenu v Ríme

26 júl

V dňoch 26. júla až 2. augusta 1998 usporiadalo Diecézne katechetické stredisko v Prešove pre víťazov diecézneho kola biblickej súťaže poznávací zájazd do Ríma s audienciou u Svätého Otca.

Biblická súťaž sa v prešovskej eparchii konala v tomto roku po prvýkrát. Okrem víťazov biblickej súťaže sa na tomto zájazde zúčastnili a účastníci výtvarnej súťaže a ďalšie deti, ktoré sa prihlásili. Spoločne okrem iného navštívili aj Byziliku Sv. Klimenta, kde bol na biskupa vysvätený Peter Pavol Gojdič, ktorého 110. výročie narodenia sme si nedávno pripomenuli.

Please follow and like us:
Počet videní: : 30