Žalm 144 (145)

20 júl

1 Dávidov chválospev.
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť
navždy a naveky.
2 Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť
navždy a naveky.
3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby
a rozprávajú o tvojich zázrakoch.
6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných
a rozprávajú o tvojej veľkosti.
7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti
a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.
8 Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.
9 Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria;
12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky
i slávu a velebu tvojho kráľovstva.
13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky
a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených.
15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba
a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
16 Otváraš svoju ruku
a dobrotivo nasycuješ všetko živé.
17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
19 Vyplní želanie bohabojných,
vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.
20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,
a ničí všetkých hriešnikov.
21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu
a všetko živé nech jeho sväté meno velebí
navždy a naveky.

Sláva:

Please follow and like us:
Počet videní: : 30