Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce 2024

23 mar

Matúš Verba – Dňa 21.3.2024 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 22  žiakov v ôsmich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

A kategória (1.-2. ročník zš)

  1. miesto: Farnosť Mlynárovce (Klára Kaplanová, Sofia Ferencová, Barbora Miklová)
  2. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Ella Červeňák, Matej Eliaš, Dávid Karol Belas)
  3. miesto: Základná škola Rovné ( Barbora Šamková, Timea Ferencová)

B kategória (3.- 4. ročník zš)

  1. miesto:  Farnosť Mlynárovce (Klára Verbová, Samuel Matišin, Matias Miko)
  2. miesto: Farnosť Šarišský Štiavnik (Adela Adamečková, Natália Kažimirová, Daniel Ivančo )
  3. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Veronika Jurčová, Klára Jurčová)
  4. miesto: Základná škola Rovné (Nikola Ferencová, Marek Rodák, Kristián Šamko)

 

        Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. ročník zš)

 1. miesto: Základná škola Okrúhle (Lea Borošová, Bibiana Skorohidová, Rebecca Skorohidová)

         Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Martin Belas a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľke základnej školy Vladimíre Vanatovej, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi, kňazom protopresbyteriátu a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 23