BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa

25 mar

o. Ľuboslav Pulščák – Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Veľký Lipník protopresbyterátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyterátu.

V kategórii A ( 1.a 2. ročník) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Tobíáš Stempa, Juliana Firľová, Alex Ulman . Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jarabinav zložení Emka Hlinková, Laura Sykoriaková, Ela Sykoriaková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠs MŠ Sv. Cyrila a Metóda.

V kategórii B ( 3.-4. ročník ) zvíťazilo družstvo Gréckokatolíckaj farnosti Stará Ľubovňa v zložení : Timea Heržáková, Soňa Čandíková, Rafael Dabrowskí. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ za Vodou Stará Ľubovňa v zložení : Tadeáš Stolár, Jakub Suvák, Karolína Palgutová.

Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského:

V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení : Laura Mačugová, Radka Mačugová, Marek Mariančík. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Kamienka.

V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa .

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 42