BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

29 mar

o. Marek Saraka – Základná škola v Hanušovciach nad Topľou sa v utorok 28. marca 2023 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe súťažiaci predviedoli svoje poznatky zo Svätého Písma.

Vyhodnotenie:

Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Matiaška: Juraj Mráz, Damián Černický, Jozef Holoďak
  2. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Sabina Lešková, Anna Demčáková, Daniela Baranová

 

Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Terézia Anna Semanová, Noemi Digoňová, Lukáš Hric

Diplomy a vecné ceny odovzdával o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40