Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2022/2023

4 máj

DKU PA – V dňoch 2. a 3. mája vyvrcholil XXV. ročník Biblickej súťaže metropolitným – celolslovenským kolom  v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Súťaž otvoril vladyka Peter, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie svätou liturgiou za účasti dvanástich trojčlenných družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie a ich sprievodcov. Po chutnej večeri sa deti zapojili do Biblionára, kde si mohli overiť svoje vedomosti z Biblie.

      Druhý súťažný deň rozdelil družstvá podľa súťažných kategórií, kde si svoje vedomosti zo Skutkov apoštolov overili súťažiaci v B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/ a vedomosti z veľkých biblických udalosti zas súťažiaci v A. kategórii /1. a 2. ročník ZŠ/.  Záver súťaže patril sláveniu sv. liturgie, kde arcibiskup Cyril, košický eparchiálny biskup diplommi a vecnými cenami odmenil každé družstvo.

Na záver vladyka Cyril vyhodnotil aj metropolitné kolo výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť.

      Biblickú súťaž organizuje len Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom svojich Diecéznych katechetických úradov. Je rozdelená do dvoch kategóri A. /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. /3. a 4. ročník ZŠ/. Do BS sa okrem škôl, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad môžu zapojiť aj gréckokatolícke farnosti, ktoré reprezentujú trojčlenné družstvá. Postupne cez školské, protopresbyterské a eparchiálne kolá sa víťazi stretávajú na metropolitnom kole za účasti našich vladykov. Predmetom pre štúdium v A. kategórii sú veľké biblické udalosti zo Starého i Nového zákona a v B. kategórii zvyčajne niektoré evanjelium, alebo ako v tomto prípade Skutky svätých apoštolov.

 

Výsledková listina A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
Výsledková listina – B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 102