29 aug

O nadávaní blížnym

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Čo je to nadávanie? Každé slovo povedané s úmyslom ponížiť (brata) je nadávkou, hoci sa ani nezdalo, že uráža. Jasne to vyplýva z Evanjelia, v ktorom je o Židoch napísané: „Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci“ (Jn 9, 28).