V Prešove sa konal odborno-metodický seminár

20 sep

5DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy  odborno-metodický seminár s názvom “Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa konal 20. septembra 2019 v Prešove. Predmetom tejto súťaže a olympiády v tomto školskom roku bude kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Seminár začal sv. liturgiou v kaplnke Božej múdrosti na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, ktorú s o. protosynkelom Mons. ThDr. Ľubomírom Petríkom PhD. slávili o. Peter Cap, riaditeľ /DKÚ PA/ a o. Jozef Šofranko, vedúci Oblastného katechetického strediska Bardejov. Sv. liturgiu svojou prítomnosťou obohatil o. diakon Rudolf Hreňo. V odbornej časti seminára doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD uviedol poslucháčov do predmetných biblických kníh.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 43