Východní svätí pre súčasnosť 2022/2023

4 apr

DKÚ PA – Výtvarná realizácia projektu Východní svätí pre súčasnosť je zrkadlom predstavy žiakov a študentov v pohľade na svätého či blahoslaveného našej miestnej Cirkvi.

               Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

     V tomto školskom roku to bola Bl. Miriam Terézia Demjanovičová. Do archieparchiálneho kola postúpilo 60 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 2. a 3. mája 2023 vladyka Cyril, košický eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 10. mája 2023 do Prešova, kde si z rúk vladyku Petra, apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie prevezmú diplomy a vecné ceny.
Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

15. ročník 2022/2023 – Bl. Miriam Terézia Demjanovičová

14. ročník 2021/2022 – Návšteva pápeža Františka na Slovensku
13. ročník 2020/2021 – 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska
12. ročník 2019/2020 – 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony
11. ročník 2018/2019 – Sedempočetníci
10. ročník 2017/2018 – 200. rokov Prešovského biskupstva
9. ročník 2016/2017 – Bl. Jozafáta Hordaševská
8. ročník 2015/2016 – Svätý Ján Krstiteľ, Pánov predchodca                           

7. ročník 2014/2015 – Svätý Jozafát Kuncewycz, biskup a mučeník
6. ročník 2013/2014 – Svätý Mikuláš
5. ročník 2012/2013 – Svätí Cyril a Metod
4. ročník 2011/2012 – Blahoslavený Teodor Romža
3. ročník 2010/2011 – Blahoslavený Vasil Hopko
2. ročník 2009/2010 – Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR
1. ročník 2008/2009 – Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, OSBM

Please follow and like us:
Počet videní: : 171