Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2007/08

26 jún

04. 06. 2008 – DKÚ PA – Biblia, modlitba, šport, zábava i nadšenie. Aj takto by sa dalo vystihnúť metropolitné kolo Biblickej súťaže (ďalej len „BS“), konané 29. – 30. mája 2008 v priestoroch pastoračného centra v Juskovej Voli, ktoré … Read More »

Biblická súťaž a olympiáda v Medzilaborciach

26 jún

18. 04. 2008 – DKÚ PA – Dňa 3. 4. 2008 radostným pozdravom Christos Voskrese privítal o. Jozef Havrilko všetkých súťažiacich na ďalšom ročníku Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Medzilaborce, ktorá prebiehala v priestoroch ZŠ, na ulici Komenského … Read More »

BS a BO v protopresbyteráte Stropkov

26 jún

07. 04. 2008 – DKÚ PA – Vo štvrtok 3. apríla 2008 sa v ZŠ s MŠ v Havaji konala biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteriáte Stropkov. V kategórií A (1. – 2. roč. ZŠ) sa zúčastnili tieto školy: … Read More »

Biblická súťaž a olympiáda v Sabinove

24 jún

18. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 10. marca 2008 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov zo Sabinova, Lipian, Ľutiny, Ďačova, Tichého Potoka, Červenej … Read More »